ครึ่งปี 66 บริษัทเอกชนไทยออกหุ้นกู้ลดลง พบผิดนัดชำระ 1.2 หมื่นล้านบาท

7 ข้อควรรู้ก่อนลงทุน "หุ้นกู้" เตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจ

STARK อ่วม! ผู้ถือหุ้นกู้ 3 ชุด เรียกชำระหนี้ทันที 6.9 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานภาพรวมตลาดตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ของเอกชนไทย ในช่วงครึ่งแรกของปี 66 มีมูลค่าคงค้าง (มูลค่ายอดคงเหลือ) อยู่ที่ 4.86 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 6.6% จากสิ้นปี 65 ซึ่งส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถือ หรืออันดับเครดิตระดับ A ขึ้นไป ในสัดส่วน 84% ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด

ขณะที่ครึ่งปีแรกมูลค่าการออกระดมทุนตราสารหนี้และระยะยาว

อยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาท ลดลง 2.09 ล้านล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ทยอยออกและเสนอขายเพื่อจำกัดทุนอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี 65 ที่ผ่านมาแล้ว

ทั้งนี้ผู้ออกตราสารหนี้รายใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระหนี้และใช้ในกิจการ

สำหรับตราสารหนี้ที่เสนอขายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A ขึ้นไป ยังสามารถเสนอขายได้ตามมูลค่าที่ตั้งไว้ และจะมีบางบริษัทในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เสนอขายได้ไม่ครบตามจำนาน เพราะผู้ลงทุนมีความระมัดระวังการลงทุนมากขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของบางบริษัท

แต่ประเด็นดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อการออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่ครบกำหนด เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มีการตั้งเป้าระดมทุนไว้มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้ทดแทนตราสารหนี้เดิมในระดับหนึ่ง รวมถึงมีแผนสำรองออกหุ้นกู้รุ่นต่อไปเพิ่มเติม และใช้แหล่งเงินอื่น ๆคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรก 66 มีผู้ออกหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีการผิดนัดชำระหนี้ 3 ราย มูลค่าเงินต้นผิดนัดราว 12,278.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.25% ของตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระบบ และทั้งหมดเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แต่การผิดนัดดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวม