“รถตู้ต่างจังหวัด” บี้ “คมนาคม” เคลียร์ปัญหาความเดือดร้อน 3 ข้อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. ที่กระทรวงคมนาคม นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมสมาชิกประมาณ 50 คน ได้ยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อทวงถามปัญหาความเดือดร้อนรถโดยสารสาธารณะ หมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร (กม.) โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม เป็นผู้รับมอบหนังสือ พร้อมร่วมประชุมในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และคณะเข้าร่วม

นายปรีดา เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้ยื่นหนังสือประเด็นความเดือดร้อนต่างๆ ให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ และทางกระทรวงคมนาคมรับปากว่าจะให้คำตอบไม่เกินสิ้นเดือน พ.ย.65 ปัจจุบันได้เลยกรอบระยะเวลาที่ให้กำหนดแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนเดินรถไม่ได้ จึงมาทวงถามประเด็นการแก้ปัญหา 3 ข้อดังนี้

1.เรื่องขอขยายอายุการใช้งานรถตู้จาก 12 ปี เป็น 13 ปี ปัจจุบันรถตู้หมวด 2 ที่เป็นรถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้บริการประมาณ 4,000 คัน และขณะนี้จำเป็นต้องขอขยายอายุ 13 ปี ประมาณหลักพันคัน

2.เรื่องบริษัทจีพีเอสที่ ขบ. จะหาบริษัทมาช่วยผู้ประกอบการรถตู้ในราคาที่ย่อมเยาว์กว่าที่มีอยู่ เพราะขณะนี้จ่ายค่าจีพีเอสราคา 3,000 บาทต่อคันต่อเดือน อยากจะขอลดราคาค่าจีพีเอสเหลือประมาณ 2,000-2,500 บาทต่อคันต่อเดือน หรือเท่าที่จะสามารถช่วยได้ เพราะขณะนี้ใกล้เวลาต่อจีพีเอสประจำปีแล้วคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

3.เรื่องรถตู้หมวด 2 จำนวน 166 คัน โดนล็อกใบเวลาวิ่ง ซึ่งรถตู้เหล่านี้มีครบอายุการใช้งาน แต่ได้มีการตรวจสภาพที่ ขบ. ผ่านและเสียภาษีประจำปีแล้ว มีประกัน พรบ. พร้อมให้บริการ แต่ บขส. ได้ล็อกรถในระบบไม่จำหน่ายใบเวลาให้วิ่ง ทั้งๆ ที่รถตรวจผ่านหมดแล้ว เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปหมดแล้ว แต่รถวิ่งไม่ได้ ตั้งแต่เดือน ก.ย.65 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 3 เดือนแล้ว ซึ่งในยุคโควิด-19 และเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ผู้ประกอบการรถตู้ได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ปลดล็อกให้รถวิ่งทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไปจนกว่าจะหมดรอบภาษี หรือมีเอกสารการขยายอายุรถเป็น 13 ปีออกมา

ด้าน นายวิรัช กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงผู้ประกอบการรถตู้ให้เข้าใจเรื่องความคืบหน้าดังกล่าว สำหรับเรื่องรถตู้หมวด 2 จำนวน 166 คัน โดนล็อกใบเวลาวิ่งไม่สามารถวิ่งได้นั้น ขบ. ได้ตรวจสอบข้อมูลรถตู้ที่มีการตรวจสภาพรถและเสียภาษีประจำปีแล้วพบว่ามีจำนวน 46 คัน จึงมอบหมายให้ ขบ. ดำเนินการอนุโลมรถตู้กลุ่มนี้สามารถวิ่งได้ก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาขยายอายุรถตู้เป็น 13 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าว ขบ. ได้สรุปข้อมูลผลความคิดเห็นจากประชาชนในเรี่องนี้แล้ว รอเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณาว่าจะให้ขยายอายุการใช้งานเป็น 13 ปีหรือไม่

นายวิรัช กล่าวต่อว่า หากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วจะแจ้งให้ผู้ประกอบการรถตู้ต่อไป เบื้องต้นรถตู้ที่มีการขยายอายุ 13 ปี ที่มีอยู่ระบบทั้งหมด ประกอบด้วย หมวด 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-ปริมณฑล, หมวด 2, หมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัด และ หมวด 4 วิ่งภายในจังหวัด มีประมาณ 1,200-1,300 คัน จากที่มีในระบบทั้งหมดประมาณ 8,000 คันทั่วประเทศ ส่วนเรื่องลดราคาจีพีเอส สัปดาห์หน้า ขบ. จะเรียกผู้ประกอบการถตู้ และบริษัทที่ให้บริการจีพีเอส มาหารือเกี่ยวกับทางเรื่องดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้ข้อสรุปต่อไปคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด