“ส.ฟันดาบ” เซ็นเอ็มโอยู “ม.กีฬาชาติ” พัฒนานักกีฬา+หนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 ที่ เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด บางกะปิ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) กับ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ และ พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมกีฬาฟันดาบฯ ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มกช., พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบฯ และนายอานนท์ คลื่นสุวรรณ รองเลขาธิการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พล.ร.อ.สมเดช กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากีฬาฟันดาบเป็นกีฬาต่อสู้ ที่อาศัยความสามารถส่วนบุคคล เป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยและความยุติธรรมที่สุดในโลก สมาคมเชื่อเสมอว่าคนไทยมีความสามารถที่จะต่อสู้กับนักกีฬาต่างประเทศได้ทุกชาติในโลกใบนี้ เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จะต้องช่วยกันพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่เป็นกุญแจสำคัญไขความสำเร็จไปสู่เป้าหมายเดียวกันคำพูดจาก สล็อตออนไลน์

ม.การกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาของประเทศ ในการร่วมกันพัฒนานักกีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการทางวิชาการ ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการฝึกกีฬา, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรอบรมให้ผู้สนใจทุกระดับ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ ที่สามารถใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักกีฬาของประเทศ

นายวิษณุ กล่าวว่า ม.การกีฬาแห่งชาติ จะสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในกีฬาฟันดาบที่สามารถรับนักกีฬาเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในระดับโรงเรียนกีฬา และต่อยอดไปถึงระดับอุดมศึกษา ให้มีระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่องจะทำให้สมาคมสามารถจูงใจนักกีฬาให้มีความไว้ใจต่อการทำหน้าที่ ระหว่างการเป็นนักกีฬาควบคู่กับระบบการศึกษาต่อไปคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาฟันดาบ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ของ ม.การกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ, เพื่อเผยแพร่กีฬาฟันดาบ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มากยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟันดาบ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาของ ม.การกีฬาแห่งชาติ และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาฟันดาบ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษาและนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาฟันดาบ

ส่วนกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การพัฒนาวิชาการ ด้านกีฬาฟันดาบ, การพัฒนาบุคลากร ด้านกีฬาฟันดาบ และการพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นอกหลักสูตร) โดยการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ.