เจาะ 2 โครงการกรมทางหลวง 650 ล้าน DSI ลุยสอบเครือข่ายธุรกิจ "กำนันนก"

ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราครต่อหน่วยานของรัฐ (กคร.) ดำเนินการสืบสวนตรวจสอบ ธุรกิจเครือข่ายของ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก เกี่ยวกับการเข้าเสนอและรับงานจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่หลายจังหวัด มูลค่านับพันล้านบาท พบว่าตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายธุรกิจกำนันนก เข้าไปรับงานภาครัฐ รวม 1,544 โครงการ เป็นวงเงินที่ทำสัญญารวม 6,964.81 ล้านบาท ผ่าน 2 บริษัท คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด

ดีเอสไอสั่งรื้อผลประมูล บริษัท “กำนันนก” พบเบาะแสเข้าข่ายฮั้วประมูล!

ชำแหละซองประมูลบริษัทคู่เทียบ “กำนันนก” ส่อฮั้วประมูลหรือไม่?

ล่าสุด ดีเอสไอ ตรวจสอบโครงการที่ 2 บริษัทได้งานจากภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 20 โครงการ พบข้อมูลที่มีเหตุอันควรสงสัยจะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใส จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 650 ล้านบาท

ดีเอสไอ ระบุด้วยว่า ทั้ง 2 โครงการ มีลักษณะอันอาจเข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เข้าทำสัญญากับรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยกีดกันไม่ให้มีการเสนอราคาอันมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจปกติ

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทั้ง 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย อ.ดอนตูม – ต.ลำลูกบัว ระหว่าง กม.53+000.000 – กม.62+076.000 ระยะทางยาว 9.076 กิโลเมตร เจ้าของหน่วยงานคือ กรมทางหลวง งบประมาณ 300,000,000 บาท

โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564

มีเอกชนเข้าซื้อซอง 33 ราย ปรากฎข้อมูลผู้ผ่านคุณสมบัติ 4 ราย และเข้าเสนอราคาทั้ง 4 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ราคาประมูล 298,399,900 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 1,529,980 บาท หรือ 0.51%

บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด ราคาประมูล 299,762,130 ต่ำกว่าราคากลาง 167,750 หรือ 0.06%

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด ราคาประมูล 299,729,880 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 200,000 บาท หรือ 0.07%

บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จำกัด ราคาประมูล 299,600,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 329,880 บาท หรือ 0.11%

2.โครงการจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ระหว่าง กม.62+076.000 – กม.69+324.000 ระยะทางรวม 7.248 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของหน่วยงานคือ กรมทางหลวง งบประมาณ 350,000,000 บาท

โดยมีเอกชนเข้าซื้อซอง 32 ราย ปรากฎข้อมูลผู้ผ่านคุณสมบัติ 3 ราย และเข้าเสนอราคาทั้ง 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด ราคาประมูล 240,000,789 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 109,996,021 บาท หรือ 31.43%

บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด ราคาประมูล 279,000,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 70,996,810 หรือ 20.28%

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด ราคาประมูล 310,797,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 39,199,810 บาท หรือ 11.20%คำพูดจาก สล็อตวอเลท

เป็นข้อมูลเบื้องต้น 2 โครงการของเครือข่ายธุรกิจ “กำนันนก” ที่ดีเอสไอ ระบุว่า มีข้อมูลที่มีเหตุอันควรสงสัยจะมีการได้เข้าทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปร่งใส

"ครม.เศรษฐา" ปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ คาดเริ่ม 1 ม.ค. 67

ครม.เศรษฐา ลดราคาน้ำมันดีเซล 20 ก.ย. – ลดค่าไฟฟ้าเริ่มรอบบิล ก.ย.

"ผลสอบ ก.พ.66” รอบ Paper & Pencil ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อได้ ที่นี่ !