เช็กผลงาน! สร้างทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม.

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M)โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือM82สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยให้เอกชนร่วมลงทุนงานระบบในรูปแบบการลงทุนPPP Gross Costอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี โดยใช้วงเงินลงทุนรวมตลอดสัญญากว่า15,000ล้านบาทปัจจุบันโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ดPPP)เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา

หลังจากนี้ ทล. จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการ ภายในเดือน ต.ค.65 และตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 เพื่อเริ่มจัดทำร่างเอกสารประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (RFP)และเปิดประมูลงานระบบ (O&M)ภายในกลางปี 66 ได้ตัวผู้ชนะพร้อมลงนามสัญญาได้ภายในปี 67 โดยจะเริ่มก่อสร้างงานระบบได้ภายในปี 67-68 คาดว่าเปิดให้บริการปลายปี 68 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมการก่อสร้างของงานโยธาโครงการM82ด้วย

สำหรับความคืบหน้าโครงการM82 ระยะทาง 24.7ระยะทาง24.7กิโลเมตร (กม.)งบประมาณ 29,236,616,000 บาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ (เฟส) ได้แก่ เฟสที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ช่วง กม.11+960พื้นที่กรุงเทพฯ สิ้นสุด กม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร ระยะทาง8.3กม.วงเงิน10,477,386,000บาทโดยก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระราม2 ขนาด6ช่องจราจร ด้านละ3ช่อง มีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงพันท้ายนรสิงห์ และ ทางขึ้น-ลงมหาชัย1ปัจจุบันมีความคืบหน้าในภาพรวม 72.689%จากแผนงาน 92.557%ช้ากว่าแผน 19.868%

โครงการนี้แบ่งเป็น3ตอน ได้แก่ตอนที่1ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มต้นที่ กม.11+960-14+535พื้นที่ กรุงเทพฯ 2.575กม.ค่าก่อสร้าง3,994,400,000บาท กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ(กลุ่มบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด(มหาชน))เป็นผู้รับจ้างปัจจุบันผลงานก้าวหน้า76.587%

ตอนที่2ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.ที่14+535-18+642พื้นที่ จ.สมุทรสาคร4.1กม.ค่าก่อสร้าง3,991,986,000บาท บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันผลงานอยู่ที่65.121%

และตอน3ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.ที่18+642-20+295 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร 1.653กม.ค่าก่อสร้าง 2,491,000,000 บาท บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จำกัด(มหาชน)เป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันผลงานอยู่ที่78.567%

โดยทั้ง 3 ตอน เริ่มต้นสัญญาวันที่28ส.ค.62สิ้นสุดสัญญา11ส.ค.65ดำเนินการ1,080วัน แต่ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากติดปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีการปิดแคมป์คนงาน หยุดการก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งปัญหารื้อย้ายสาธารณูปโภค ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง เข้าพื้นที่ดำเนินการล่าช้า เพราะต้องรอให้โครงการขยายถนนพระราม 2 จากขนาด 10 ช่อง ไป-กลับ เป็น 14 ช่อง ไป-กลับ แล้วเสร็จก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบปริมาณจราจรบนถนนพระราม 2 คาดว่าทั้ง 3 ตอนจะแล้วเสร็จในปี 66

ส่วนเฟส 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร สิ้นสุด กม.36+645 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 18,759,230,000บาท แบ่งการก่อสร้างเป็น10 ตอน เริ่มสัญญาวันที่ 1 ก.พ.65 สิ้นสุดสัญญา 15 ม.ค.68 ใช้เวลาก่อสร้าง 1,080 วัน รูปแบบก่อสร้างมีขนาด6ช่องจราจร ไป-กลับด้านละ3ช่อง มีทางขึ้น-ลง 4 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงมหาชัย 2,ทางขึ้น-ลงสมุทรสาคร 1,ทางขึ้น-ลงสมุทรสาคร 2 และ ทางขึ้น-ลงบ้านแพ้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้าภาพรวม 3.821%จากแผนงาน 5.752%ช้ากว่าแผน 1.904%คาดก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

โดยมีรายละเอียดทั้ง 10 ตอนดังนี้ ตอน 1 ระยะทาง 2.17 กม. มูลค่างาน 1,757 ล้านบาท บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 5.926%, ตอน 2 ระยะทาง 2.19 กม. มูลค่างาน 1,861 ล้านบาท กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 4.024%, ตอน 3 ระยะทาง 1.06 กม. มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท กิจการร่วมค้า วีเอ็น เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 5.098%, ตอน 4 ระยะทาง 1.26 กม. มูลค่างาน 1,876 ล้านบาท บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 3.827%

ตอน 5 ระยะทาง 1.66 กม. มูลค่างาน 1,903 ล้านบาท บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 3.232%,ตอน 6 ระยะทาง 1.10 กม. มูลค่างาน 1,865 ล้านบาท กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 3.089%,ตอน 7 ระยะทาง 1.43 กม. พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มูลค่างาน 1,868 ล้านบาท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 4.321%

ตอน 8 ระยะทาง 2.15 กมคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท กิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 1.431%,ตอน 9 ระยะทาง 2.14 กม. มูลค่างาน 1,859 ล้านบาท กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ทีบีทีซี เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 4.550% และ ตอน 10 ระยะทาง 1.13 กมคำพูดจาก ทดลองเล่น. มูลค่างาน 1,946 ล้านบาท กิจการร่วมค้า เอส.เค. เป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 2.912%