เต็มแล้ว! ตั๋วรถไฟกลับบ้านสงกรานต์’66 เปิดจองตั๋วรถเสริม 10 ขบวนพิเศษ เริ่ม 24 มี.ค.นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า รฟท. จึงสั่งการให้จัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมกับเพิ่มการให้บริการขบวนรถเสริมพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 10 ขบวน เพื่อให้เพียงพอต่อการเดินทาง หลังจากตั๋วโดยสารขบวนรถประจำ ได้ถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า การเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษไป-กลับ 10 ขบวน ประกอบด้วย เส้นทางสายเหนือ 5 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มวันละ 8,000 คน แบ่งเป็น เที่ยวไป วันที่ 11-12 เม.ย. 66 จำนวน 5 ขบวน และเที่ยวกลับวันที่ 16-17 เม.ย. 66 จำนวน 5 ขบวน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ D-Ticket หรือจองผ่านสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เที่ยวไป วันที่ 11 เม.ย. 66 จำนวน 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

วันที่ 12 เม.ย. 66 จำนวน 4 ขบวน ได้แก่ 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่  ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 08.10 น., 2. ขบวนรถที่ 955 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ศิลาอาสน์ ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.50 น. ถึงเวลา 07.00 น., 3. ขบวนรถที่ 967 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุดรธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 07.40 น. และ 4. ขบวนรถที่ 977 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เวลา 22.05 น. ถึงเวลา 08.10 น.

เที่ยวกลับ วันที่ 16 เม.ย.66 จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น. และ 2. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น., วันที่ 17 เม.ย. 66 จำนวน 3 ขบวน ได้แก่ 1. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น., 2. ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น. และ 3. ขบวนรถที่ 936 อุดรธานี-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 นคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. ถึงเวลา 07.50 น.

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า ในวันที่ 13-17 เม.ย. 66 รฟท. ขอแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยว จำนวน 4 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 909/910 กรุงเทพฯ-น้ำตก-กรุงเทพฯ และขบวนที่ 911/912 กรุงเทพฯ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพฯ เพื่อนำรถพ่วงมาหมุนเวียนใช้งานกับขบวนรถพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม รฟท. ยังได้พ่วงตู้โดยสารในขบวนรถประจำ 222 ขบวน ให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง พร้อมกับเร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสาร เพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ระหว่างวันที่ 11 -17 เม.ย. 66 รฟท. จะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้สูงสุด100,000 คนต่อวัน เพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รฟท. ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถ และมาตรการดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 66 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายงานข่าวจาก รฟท. แจ้งว่า คาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ผู้โดยสารจะมาใช้บริการรถไฟ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากประมาณ 1 แสนคนต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 และ 64 ประมาณ 60% และใกล้เคียงกับการเดินทางช่วงสงกรานต์ปี 62 แต่ยังไม่ 100% เนื่องจากขบวนรถยังเดินรถไม่ครบทุกขบวน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่มีผู้โดยสารระบุว่าเข้าเว็บจองตั๋วไม่ได้นั้น ต้องขออภัยผู้โดยสารด้วย เพราะในช่วงแรกๆ ที่เปิดให้จองนั้น มีการเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก แต่ยืนยันว่าเว็บไม่ได้ล่ม เพียงแต่จะหน่วงช้าเล็กน้อย.