เริ่มวันนี้ กรมพัฒน์ เปิดบริการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ ครบทุกจังหวัด

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อี-รีจิสเทรชัน ครบทุกจังหวัดแล้ว โดยเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 66 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน และขจัดปัญหารอคิวนายทะเบียนส่วนกลางตรวจเอกสาร ช่วยลดระยะเวลาการจดทะเบียนธุรกิจให้รวดเร็วขึ้น

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ โดยนำร่องให้นายทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 25 จังหวัด เป็นผู้พิจารณาและรับจดทะเบียนของนิติบุคคลที่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดนั้นไปก่อน แต่ล่าสุด ได้มอบหมายนายทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพิ่มเติมอีก 51 จังหวัด ให้พิจารณาคำขอจดทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ครบถ้วนทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 66 ปริมาณคำขอจดทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบอี-รีจิสเทรชัน แล้ว 180,943 คำขอ แบ่งเป็นคำขอของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 63,734 คำขอ และของนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 117,209 คำขอคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต

นายทศพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เปิดให้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 60 โดยช่วงเริ่มต้นการพิจารณาคำขอจดทะเบียนดำเนินการโดยนายทะเบียนส่วนกลาง และกรมฯ ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยให้ภาคธุรกิจใช้งานผ่านระบบได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อาทิ เพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับระบบให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนหุ้นส่วนผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจได้ และมีมาตรการลดอัตราค่าธรรมเนียม 50% แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบอี-รีจิสเทรชัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 64 -31 ธ.ค. 66

“การขยายการให้บริการและการปรับปรุงระบบจะทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ อี-รีจิสเทรชัน มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมรองรับและผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์”