เอกชนแนะ 3 ทางออกแก้ค่าครองชีพสูง ดีกว่าหาเสียงขึ้นค่าแรงทำลายเศรษฐกิจ

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผมได้วิเคราะห์ถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นคำตอบของการแก้ปัญหาค่าครองชีพของแรงงาน จริงหรือ? ส่วนตัวมองว่า สาเหตุหลักที่เป็นต้นทุนแฝง อยู่ในค่าครองชีพของประชาชนคนไทย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าไวไฟ รวมทั้ง ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบ้านเรา หากลองวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่าค่าครองชีพของคนไทยที่สูงกว่าเพื่อนบ้านล้วนมีสาเหตุมาจาก

1.กลไกผูกขาด และภาครัฐ ถูกครอบงำโดยทุนใหญ่ผูกขาด ในระดับนโยบาย, ระดับ Regulator และ ระดับ Operator ระบบสัมปทาน คือ บ่อเกิดแห่งความไม่เป็นธรรม! การขาดกลไกตลาดเสรี คือ ราคา ค่าสาธารณูปโภค ที่คนไทยต้องจ่ายแพง เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

2.ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คืออีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ ของต้นทุนต่างๆ ที่ตามมาในค่าครองชีพ และค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งตัวเลขของงบประมาณภาครัฐที่สูญหายไประหว่างทาง ก่อนถึงมือประชาชน ในโครงการต่างๆ ด้วยเหตุผล “ของฟรีไม่มีในโลก” สาเหตุทั้ง 2 ข้อข้างต้น ล้วนยิ่งสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ ของประชาชนระหว่างคนรวยและคนจนตลอดมาของสังคมไทย

ทางออกเรื่องการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน โดยภาครัฐ จึงควรเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาร่วมกันดังนี้

1.การแก้ปัญหาทุนผูกขาด

2.การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น 

3.การผลักดัน “นโยบายรัฐสวัสดิการ” 

เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนที่ลำบากในแต่ละประเภท อย่างเหมาะสม เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค, รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย, Free internet โครงการธงฟ้า ราคาประหยัด ทั้ง อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เหล่านี้คือสิ่งที่ภาครัฐควรผลักดันอย่างเป็นระบบและทั่วถึง หากเราทำทั้ง 3 ข้อแล้ว ค่าครองชีพของประชาชนและแรงงานก็จะลดลง นโยบายค่าแรงขั้นต่ำก็จะไม่เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของพรรคการเมืองอย่างที่เป็นมาในอดีต ซึ่งมีแต่จะทำลายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ SMEs ด้วยการล้มหายตายจาก และเลิกกิจการ หรือการลดจำนวนแรงงาน เพื่อลดภาระต้นทุนค่าแรงอย่างที่หลายภาคส่วนเป็นกังวล คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

ทั้งนี้ยังไม่รวม เงินไหลออกนอกประเทศ จากแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอานิสงส์ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทย โดยส่วนตัวผม มองว่าภาคธุรกิจ ยินดีให้ความร่วมมือ ในการจ่ายค่าแรงด้วยนโยบาย Pay by skill และตาม Productivity นั่นหมายถึงภารกิจในการ Up-skill และ Re-skill ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐและเอกชนควรทำร่วมกันเพื่อให้แรงงานของเรามีคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก็จะดีขึ้นตามลำดับคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต