เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 ที่ เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด บางกะปิ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) กับ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี …