รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M)โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือM82สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยให้เอกชนร่วมลงทุนงานระบบในรูปแบบการลงทุนPPP…