นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผมได้วิเคราะห์ถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นคำตอบของการแก้ปัญหาค่าครองชีพของแรงงาน จริงหรือ? ส่วนตัวมองว่า สาเหตุหลักท…