ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย​ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม​ ร่วมเปิดโครงการอบรมกีฬายูยิตสูให้แก่เยาวชน ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีน…