ในที่สุดคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตัวเลขที่ได้มายังตอกย้ำความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อไปรับไม้ต่อบริหารประเทศในช่วง 4 ปีข้างหน้า ตามที่ประกาศนโยบ…