“วันเข้าพรรษา” ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวมแล้วคือระยะเวลาประมาณ 3 เดือน แต่ในกรณีที่เป็นปีอธิกมาส (มีเดือน 8 สองครั้ง) จะให้ถือเอา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง เป็นวันแรกของการเข้าพรร…