นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อี-รีจิสเทรชัน ครบทุกจังหวัดแล้ว โดยเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วัน…