เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. ที่กระทรวงคมนาคม นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมสมาชิกประมาณ 50 คน ได้ยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อทวงถามปัญหาความเดือดร้อนรถโดยสารสาธารณะ …