ศึกฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2023-2023 ยืนยันยังคงเตะตามโปรแกรมเดิมแน่นอน แม้ติดเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ โดยอาจมีช่องฟรีทีวี แบ่งถ่ายบางนัด รวมไปถึงทางออนไลน์

จากการที่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีก ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่อ…