ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราครต่อหน่วยานของรัฐ (กคร.) ดำเนินการสืบสวนตรวจสอบ ธุรกิจเครือข่ายของ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก เกี่ยวกับการเข้าเสนอแ…