สุริยะ จึ่งรุ่งเรืองกิจ ชื่อนี้คุ้นเคยกันดีเพราะถือเป็นนักการเมืองและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัย และล่าสุดหวนกลับกระทรวงคมนาคมอีกครั้งในรอบ 18 ปี แต่ตำแหน่งแรกในเส้นทางการเมือง คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหก…