นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า กสิกรไทยร่วมลงทุนกับกลุ่ม บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือเจเอ็มที จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด หรือเจเค เอเอ็มซี เพื่อทำหน้าที่บ…